ФМ-ДИГИТАЛ радна група

Чланови

YT1AW Зоран Милосављевић

YT1PRM Милан Радовановић

YT3E Миодраг Петровић

YT7RR Јон Паушер

YT9TP Предраг Супуровић

YU1DZ Абуд Џанџановић

YU1EW Зоран Младеновић

YU1PCD Ђорђе Тимотијевић

YU1SS Александар Шошић

YU1TP Дејан Томић

YU1VI Слободан Николић

YU2KBS Бобан Курандић

YU7BG Љубиша Ђурић

Савез радио-аматера Србије је формирао ФМ-дигитал радну групу као тело које постоји у оквиру УКТ комисије, а бави се специјализовано ФМ и дигиталним комуникацијама на УКТ опсезима. Чланство је волонтерско.

Делокруг делатности:

- планирање и координација ВХФ и УХФ магистралне репетиторске мреже;

- координација локалних репетитора;

- планирање и координација дигиталних репетитора;

- планирање и координација АПРС чворова;

- вођење регистра магистралних и локалних репетитора;

- давање мишљења о захтевима за издавање дозвола за постављање репетитора;

- предупређивање и решавање проблема сметњи;

- предлагање измена постојећих прописа у складу са потребама радио-аматера;

- техничка и саветодавна помоћ савезу и клубовима у решавању свих проблема у функционисању и коришћењу репетитора.

Контакт

На форуму Савеза радио-аматера Србије, постоји подфорум Репетиторска мрежа, у коме можете пратити дешавања као и износити своја мишљења, идеје и предлоге.