Анкета о репетитору

Податке о репетитору могу да пошаљу само овлашћена лица радио-клуба или савеза који је надлежан за репетитор, или администратор репетитора. Немојте слати податке о репетиторима за које нисте овлашћени.

Имаоци дозвола, односно власници репетитора су у обавези да у Регистар упишу податке о постојећим репетиторима до 15. маја 2015. године, а након тога да Регистру пријављују све промене на репетиторима у року од 15 дана од настанка промене.

Аматерском репетиторском радио-станицом се сматра свака радио-станица која ради у аутоматском режиму и реемитује радио-аматерске емисије, у складу са дефиницијама из Правилника о начину коришћења аматерских радио станица. У њих спадају ФМ репетитори, дигитални репетитори и хотспотови, ехолинк, АПРС, папагај репетитори и све друге сличне станице.

Пре попуњавања обрасца, погледајте податке о другим репетиторима у Регистру, јер ће вам то олакшати попуњавање обрасца за ваш репетитор.

Поља чија је боја позадине           је обавезно попунити.

Основни подаци о репетитору
Подаци о локацији репетитора

Уколико географске координате имате у формату koji nije dd.ddddd° употребите конвертор формата координата.

Подаци о радио-уређајима
(само за дуплекс)
Подаци о антенском систему
Остале карактеристике

У напомене упишите све што може бити од значаја, почев од описа стања опреме па до техничких, власничких и других проблема које имате на репетитору.

Напомене неће бити јавно приказиване.

У напомене упишите само информације које су битне за кориснике репетитора.

Подаци о организацији надлежној за репетитор (радио-клуб/савез)

Имејл адреса и број телефона неће бити јавно приказивани.

Подаци о администратору репетитора:

Пожељно је да администратор репетитора и овлашћена особа организације надлежне за репетитор буду различите.

Имејл адреса и број телефона неће бити јавно приказивани.

Подаци ће бити прослеђени ФМ-дигитал радној групи, овлашћеном лицу организације надлежне за репетитор и администратору репетитора, бити уписани у Регистар репетитора и тиме постати видљиви на овој интернет презентацији.