ЧЕСТА ПИТАЊА

Шта је ФМ-дигитал радна група?

ФМ-дигитал радна група је радно тело Савеза радио-аматера Србије које је Извршни одбор Савеза формирао у оквиру УКТ комисије. Бави се специјализовано ФМ и дигиталним комуникацијама на УКТ опсезима. Чланство је волонтерско.

Радну групу чини дванаест чланова који потичу из разних радио-аматерских средина и у представљају интересе и потребе свих радио-аматера. Појединачно, сваки члан има задужења сходно његовом знању и искуству тако да сваки аспект рада Радне групе може да буде квалитетно извршен. Листу радио-аматера који су чланови групе можете погледати на насловној страни овог сајта.

Шта је циљ радне групе?

Циљ је да се исправе сви проблеми настали запостављањем репетиторске мреже у претходном периоду, да се успостави квалитетна и функционална репетиторска мрежа на свим нивоима (магистрална и локална) и да се обезбеди њено уредно одржавање и развој, како би могла да задовољава потребе радио-аматера за међусобном комуникацијом и да би испуњавала своју улогу у случајевима ванредних ситуација.

Чиме се радна група бави?

Делокруг деловања ФМ-дигитал радне групе су: планирање и координација ВХФ и УХФ магистралне репетиторске мреже, координација локалних репетитора, планирање и координација дигиталних репетитора, планирање и координација АПРС чворова, вођење регистра магистралних и локалних репетитора, давање мишљења о захтевима за издавање дозвола за постављање репетитора, предупређивање и решавање проблема сметњи, предлагање измена постојећих прописа у складу са потребама радио-аматера, као и техничка и саветодавна помоћ Савезу и клубовима у решавању свих проблема у функционисању и употреби репетитора.

Чему служи Регистар репетитора?

Регистар репетитора је база података која треба да садржи ажурне податке о репетиторима. На основу ове базе података Радна група ће планирати и координисати репетиторску мрежу. Подаци из Регистра су јавно доступни преко ове интернет презентације тако да ће служити и као поуздан извор информација за радио-аматере.

Савез већ има податке о нашем репетитору. Зашто морамо поново да их шаљемо у Регистар?

Регистар треба да садржи актуелне податке о репетиторима. Податке које сте раније послали Савезу свакако морају да буду усклађени са садашњим стањем. С обзиром да ви најбоље знате стање вашег репетитора логично је да ви те податке и пошаљете. Тако ћете уштедети много времена Радној групи и омогућити јој да време и ресурсе усмери на друге послове. Пошаљите податка чак и ако неам промена у односу на раније стање.

Наш репетиторе нема дозволу. Треба ли да га уписујемо у Регистар?

Треба. Да би имао функцију регистар мора садржавати податке о свим радио-аматерским репетиторима на територији Србије, без обзира да ли имају дозволу или не.

Да ли ће бити каквих санкција за репетиторе без дозволе?

Након уписа у регистар, од Радне групе и Савеза ћете добити потребну помоћ како бисте у разумном року добили дозволу за репетитор. Циљ радне групе је да сви репетитори добију дозволе тако да нико не трпи санкције.

Санкције не примењује и не спроводи Савез радио-аматера Србије већ РАТЕЛ (РАЕК). Та агенција већ има податке о активним репетиторима који немају дозволе, али још увек оставља простора да се дозволе прибаве и репетитори уведу у оквире прописа пре него што ће применити санкције.

Власник репетитора је наш радио-клуб али је репетитор уступљен Савезу. Кога да упишемо у Регистар?

У Регистар се уписује организација која је надлежна за репетитор, односно на коју је издата дозвола за рад. Власнички однос није важан.

Мој репетитор сам купио и поставио ја а не радио-клуб. Како да то упишем у Регистар?

По прописима, само радио-клубови и савези могу да постављају репетиторе. Најбоље би било да направите споразум са својим радио-клубом (или са Савезом) да му уступите репетитор на коришћење, тако да онда радио-клуб (Савез) може да добије дозволу за њега. Овај споразум не значи да морате да поклоните или продате репетитор радио-клубу. Довољно је да га уступите на коришћење. Погледајте пример споразума.

Пошто је врло важно да у Регистру буду подаци о свим активним репетиторима, а ваш репетитор је већ постављен, онда га одмах упишите у Регистар а у податке о организацији надлежној за репетитор упишите своје податке. Када завршите посао око сагласности можете послати измену да се ажурирају подаци у регистру.

У анкети постоји избор врсте репетитора где су приказане и ехолинк, АПРС и друге врсте? Ја сам набавио и поставио Ехолинк/АПРС/Д-СТАР на симплексном каналу и користим лични позивни знак. Да ли и то треба да упишем у регистар?

Треба. Аматерском репетиторском радио-станицом се сматра свака радио-станица која ради у аутоматском режиму и реемитује радио-аматерске емисије, у складу са дефиницијама из Правилника о начину коришћења аматерских радио станица. У њих спадају ФМ репетитори, дигитални репетитори и хотспотови, ехолинк, АПРС, папагај репетитори и све друге сличне станице.

Да ли ми је потребна дозвола за ехолинк, АПРС, ДСТАР хотспот који се идентификује мојим личним позивним знаком?

У овом тренутку прописи нису довољно јасни за такве радио-станице. Један од разлога да упишете такву станицу у Регистар је да радна група стекне увид обим и потребе таквог бављења радио-аматеризмом код нас, а који су у свету уобичајени, те да иницира одговарајуће измене прописа којима би се разјаснио статус таквих станица, а у најбољем интересу радио-аматера који се тиме баве.

Наш репетитор је повезан на ехолинк како то да упишемо?

Ако је репетитор директно повезан на ехолинк без посредства друге радио-станице, тада при упису података о репетитору наведите и ехолинк идентификатор и позивни знак.

Ако је репетитор повезан на ехолинк посредством друге радио-станице, која је повезана на ехолинк а радио-путем преноси емисије са и на репетитор, онда ту станицу упишите посебно, а за врсту репетитора наведите ехолинк. У поље "линкован са" наведите податке о репетитору који је улинкован: позивни знак, ознаку канала и локацију

Како је обезбеђено да подаци у регистру увек буду ажурни?

Обавеза је свих надлежних за сваки појединачни репетитор да у Регистар пошаљу податке о свим променама на репетитору у року од највише 15 дана од настанка те промене.

Због квара, наш репетитор тренутно не ради. Треба ли то пријавити у Регистар?

Треба. Подаци из регистра су јавни и радио-аматери се на њих ослањају. Један од података је и да ли је репетитор тренутно у функцији и добро је да што пре тај статус буде назначен.

Подаци о нашем репетитору који стоје у регистру нису тачни. Како да то исправимо?

Попуните АНКЕТУ и унесите тачне податке.

Како да осигурамо да неко други не пошаље погрешне податке о нашем репетитору у Регистар?

Сваки пут када неко пошаље податке у регистар, администратор Регистра ће контактирати организацију надлежну за тај репетитор да то потврди. Уз то, у бази података се бележе информације о пошиљаоцу тако да се може реаговати у случају злоупотреба.

Како ја могу да помогнем Радној групи?

Највећа помоћ која је Радној групи потребна је подршка, конструктивни предлози и примедбе, а по потреби, и директно ангажовање радио-аматера у вези послова које обавља ова радна група.

Пре свега, помажите се између себе, размењујте знање и искуства, обучавајте нове радио-аматере и ширите радио-аматерски дух.

Наш радио-клуб жели да постави локални репетитор. Може ли Радна група да нам помогне?

Наравно. Радна група вам увек може помоћи саветом или препоруком, а неретко и директним ангажовањем неких од њених чланова. Потрудите се само да обезбедите што више техничких детаља, од расположиве опреме до локације репетитора. У обрасцу анекете можете видети који су све подаци битни за репетитор (немојте попуњавати анкету, она служи само за већ постављене репетиторе). Обавезно се упознајте са поступком издавања дозволе за репетитор.

Како да контактирам ФМ-дигитал радну групу?

Ако вам је потребна помоћ око попуњавања анкете, приметили сте неки проблем на сајту који желите да пријавите или вам је потребна нека друга помоћ, оставите поруку на форуму СРС: Репетиторска мрежа.

За слање захтева, документације и слично, можете користити стандардну и електронску пошту Савеза радио-аматера Србије. У наслову нагласите да је пошта за ФМ-дигитал радну групу.