Мапа репетитораREPETITORI LOKACIJE

Преглед репетитора који су уписани у Регистар радио-аматерских репетитора на територији Србије.
Уколико ваш репетитор није уписан, попуните и пошаљите анкетни образац.

Имаоци дозвола, односно власници репетитора су у обавези да у Регистар упишу податке о постојећим репетиторима до 15. маја 2015. године, а након тога да Регистру пријављују све промене на репетиторима у року од 15 дана од настанка промене.