О РЕГИСТРУ РЕПЕТИТОРА

На основу одлуке Извршног одбора Савеза радио-аматера Србије да се уради евидентирање свих репетиторских аматерских радио станица ради координације и усаглашавања са прописима, ФМ-дигитал радна група је установила Регистар репетитора.

Регистар садржи основне техничке податке о радио-аматерским репетиторима на територији Србије.

Аматерском репетиторском радио-станицом се сматра свака радио-станица која ради у аутоматском режиму и реемитује радио-аматерске емисије, у складу са дефиницијама из Правилника о начину коришћења аматерских радио станица.

Имаоци дозвола, односно власници репетитора су у обавези да у Регистар упишу податке о постојећим репетиторима до 15. маја 2015. године, а након тога да Регистру пријављују све промене на репетиторима у року од 15 дана од настанка промене.

Ово се односи на све репетиторе без обзира на власнички статус и да ли поседују важећу дозволу за рад.

На основу података из Регистра, ФМ-дигитал радна група ће вршити планирање и координацију постављања репетитора.

ФМ-дигитал радна група и Извршни одбор СРС ће давати стручну и логистичку помоћ за усаглашавање са прописима свих репетитора за које је то потребно.

Циљ је да се сви репетитори ускладе са прописима, да се регулишу проблеми са сметњама и недовољним покривањем те да се установи и одржава потпуна и функционална репетиторска мрежа на целој територији Србије.

Преглед података у регистру

Образац упитника за пријаву репетитора у регистар