Регистар радио-аматерских репетитора

Преглед репетитора који су уписани у Регистар радио-аматерских репетитора на територији Србије.
Уколико ваш репетитор није уписан, попуните и пошаљите анкетни образац.

Имаоци дозвола, односно власници репетитора су у обавези да у Регистар упишу податке о постојећим репетиторима до 15. маја 2015. године, а након тога да Регистру пријављују све промене на репетиторима у року од 15 дана од настанка промене.

Магистрални репетитори ВХФ

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
нема
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Дели Јован YU1SRS
YU0VZL
ФМ репетитор
магистрални секундарни
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Торник, Златибор YU1SRS
YU0VPP
ФМ репетитор
магистрални секундарни
RV50 (R1) 145.6250 MHz

145.0250 MHz
(-0.6000 MHz)
123.0 Hz
Битовик, Пријепоље YU1ANM
YU0VKO
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV52 (R2) 145.6500 MHz

67.0 Hz
145.0500 MHz
(-0.6000 MHz)
Панчићев врх, Копаоник YU1SRS
нема
неактиван
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV54 (R3) 145.6750 MHz

145.0750 MHz
(-0.6000 MHz)
Тупижница YU1SRS
нема
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV54 (R3) 145.6750 MHz

145.0750 MHz
(-0.6000 MHz)
Вршачки Брег YU7ACO
YU0VPI
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV56 (R4) 145.7000 MHz

88.5 Hz
145.1000 MHz
(-0.6000 MHz)
88.5 Hz
Црни врх, Стара планина YU1INO
YU0VNI
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV58 (R5) 145.7250 MHz

145.1250 MHz
(-0.6000 MHz)
Вишеград, Сврљишке планине YU1DGH
нема
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV60 (R6) 145.7500 MHz

123.0 Hz
145.1500 MHz
(-0.6000 MHz)
Бесна Кобила Босилеград - Врање YU1INO
YU0VVA
ФМ репетитор
магистрални примарни
RV60 (R6) 145.7500 MHz

123.0 Hz
145.1500 MHz
(-0.6000 MHz)
123.0 Hz
Маглеш YU1SRS

Магистрални репетитори УХФ

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
нема
неактиван
ФМ репетитор
магистрални примарни
RU368 (RU0) 434.6000 MHz

433.0000 MHz
(-1.6000 MHz)
Дели Јован YU1SRS
YU0UKO
ФМ репетитор
магистрални примарни
RU372 (RU2) 434.6500 MHz

433.0500 MHz
(-1.6000 MHz)
Панчићев врх, Копаоник YU1SRS
нема
ФМ репетитор
магистрални примарни
RU374 (RU3) 434.6750 MHz

433.0750 MHz
(-1.6000 MHz)
Тупижница YU1SRS
нема
ФМ репетитор
магистрални секундарни
RU376 (RU4) 434.7000 MHz

88.5 Hz
433.1000 MHz
(-1.6000 MHz)
88.5 Hz
Шљивовички вис, Сува планина YU1INO
YU0UFG
ФМ репетитор
магистрални примарни
RU378 (RU5) 434.7250 MHz

123.0 Hz
433.1250 MHz
(-1.6000 MHz)
123.0 Hz
Иришки Венац, Фрушка гора YU7BPQ
нема
ФМ репетитор
магистрални секундарни
RU384 (RU8) 434.8000 MHz

123.0 Hz
433.2000 MHz
(-1.6000 MHz)
123.0 Hz
Планина Цер YU1AFV

Локални репетитори ВХФ

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
нема
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Госен, Козарица YU1AHW
нема
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

123.0 Hz
145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Синђелићев трг YU1DGH
YU0VDG
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
151.4 Hz
Brdo Kozarica, Vrh Gosen YU1AHW
YU0VPN
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Лебина, Параћин YU1GUV
YU0VRA
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Мислопоље-кота, Градац, Рашка YU1ABG
YU0VSA
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Силос у Шапцу YU1AFV
YU0VSU
ФМ репетитор
локални
RV48 (R0) 145.6000 MHz

145.0000 MHz
(-0.6000 MHz)
Суботица YU0V
нема
ФМ репетитор
локални
RV49 (R0X) 145.6125 MHz

145.0125 MHz
(-0.6000 MHz)
Лесковац, зграда радио клуба YU1HFG
YU0VTS
ФМ репетитор
локални
RV49 (R0X) 145.6125 MHz

145.0125 MHz
(-0.6000 MHz)
Аџевац, Трстеник YU1IMN
нема
ФМ репетитор
локални
RV53 (R2X) 145.6625 MHz

145.0625 MHz
(-0.6000 MHz)
Опленац, Топола YU1VI
нема
неактиван
ФМ репетитор
локални
RV53 (R2X) 145.6625 MHz

145.0625 MHz
(-0.6000 MHz)
123.0 Hz
Водоторањ, Прогар YU1BVD
YU0VSE
ФМ репетитор
локални
RV53 (R2X) 145.6625 MHz

145.0625 MHz
(-0.6000 MHz)
Кошута, Севојно YU1AAX
YU0VVV
ФМ репетитор
локални
RV56 (R4) 145.7000 MHz

145.1000 MHz
(-0.6000 MHz)
Лелић, Ваљево YU1SRS
YU0VAR
ФМ репетитор
локални
RV58 (R5) 145.7250 MHz

145.1250 MHz
(-0.6000 MHz)
Церова, Ариље YU1AIF
нема
ФМ репетитор
локални
RV59 (R5X) 145.7375 MHz

67.0 Hz
145.1375 MHz
(-0.6000 MHz)
Штубеј, Хомољске планине YU1AGQ
нема
неактиван
ФМ репетитор
локални
RV59 (R5X) 145.7375 MHz

145.1375 MHz
(-0.6000 MHz)
Карађорђево Брдо, Смедерево YU1EMN
нема
ФМ репетитор
локални
RV60 (R6) 145.7500 MHz

145.1500 MHz
(-0.6000 MHz)
Сомбор, центар YU7KMN
YU0VCR
ФМ репетитор
локални
RV61 (R6X) 145.7625 MHz

145.1625 MHz
(-0.6000 MHz)
Липове воде, Цер YU1HQR
нема
ФМ репетитор
локални
RV63 (R7X) 145.7875 MHz

145.1875 MHz
(-0.6000 MHz)
Уб, Вучијак YT1UBD
нема
ФМ репетитор
локални
RV63 (R7X) 145.7875 MHz

67.0 Hz
145.1875 MHz
(-0.6000 MHz)
Мелос центар Краљево YU1CKV
YU0VUE
ФМ репетитор
локални
RV63 (R7X) 145.7875 MHz

145.1875 MHz
(-0.6000 MHz)
Шехово Брдо, Јелова Гора, Ужице YU1ACE

Локални репетитори УХФ

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
нема
неактиван
ФМ репетитор
локални
RU368 (RU0) 434.6000 MHz

433.0000 MHz
(-1.6000 MHz)
Кулма, Кладово YU1KLD
YU0UPN
ФМ репетитор
локални
RU368 (RU0) 434.6000 MHz

433.0000 MHz
(-1.6000 MHz)
Лебина, Параћин YU1GUV
нема
ФМ репетитор
локални
RU369 434.6125 MHz

433.0125 MHz
(-1.6000 MHz)
Ћирин брест, Оџаци YU1IMN
нема
неактиван
ФМ репетитор
локални
RU370 (RU1) 434.6250 MHz

433.0250 MHz
(-1.6000 MHz)
123.0 Hz
Битовик YU1ANM
нема
ФМ репетитор
локални
RU373 434.6625 MHz

433.0625 MHz
(-1.6000 MHz)
Водоторањ, Прогар YU1BVD
нема
ФМ репетитор
локални
RU380 (RU6) 434.7500 MHz

433.1500 MHz
(-1.6000 MHz)
Сомбор, центар YU7KMN
нема
ФМ репетитор
локални
RU383 434.7875 MHz

433.1875 MHz
(-1.6000 MHz)
Uži centar grada Zaječara YU1SRS
YU0UVV
ФМ репетитор
локални
RU388 (RU10) 434.8500 MHz

433.2500 MHz
(-1.6000 MHz)
Лелић, Ваљево YU1SRS
нема
ФМ репетитор
локални
RU392 434.9000 MHz

88.5 Hz
433.3000 MHz
(-1.6000 MHz)
88.5 Hz
Нови Сад YU7BPQ

АПРС

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
YU0XFG
неактиван
АПРС симплекс
магистрални примарни
APRS 144.8000 MHz

144.8000 MHz

Иришки Венац, Фрушка гора YU7BPQ
YU0XPI
АПРС симплекс
локални
APRS 144.8000 MHz

144.8000 MHz

Шљивовички вис, Сува планина YU1INO
YU0XUE
АПРС симплекс
локални
APRS 144.8000 MHz

144.8000 MHz

Ужице, центар YU1ABH

Ехолинк

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
YU1ANM-L
Ехолинк симплекс
локални
V32 (S16) 145.4000 MHz

145.4000 MHz

Пријепоље, Центар YU1ANM
YU7SKK-L
неактиван
Ехолинк симплекс
локални
V34 (S17) 145.4250 MHz

145.4250 MHz

Сремска Каменица (центар) YU7SKK
YU1ABH-L
неактиван
Ехолинк симплекс
локални
V46 (S22) 145.5500 MHz

145.5500 MHz

Ужице, центар YU1ABH

Остали

Знак идентификације Врста Канал Предаја
ЦТЦСС
Пријем
ЦТЦСС (Hz)
Локација Надлежност
нема
папагај симплекс
локални
V38 (S19) 145.4750 MHz

145.4750 MHz

Басарски камен, Стара планина YU1INO
YU0VFG
C4FM/Fusion репетитор
магистрални примарни
RV58 (R5) 145.7250 MHz

123.0 Hz
145.1250 MHz
(-0.6000 MHz)
123.0 Hz
Иришки Венац, Фрушка гора YU7APV
YU2MS-B
D-STAR симплекс
локални
U280 433.5000 MHz

433.5000 MHz

Златибор, центар YU1AAX