Подаци о репетитору YU0VPI RV56 (R4)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VPI

Лиценца: 34521-030/14 важи до: 18.2.2024.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV56 (R4)

Предајна фреквенција: 145.7 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Црни врх, Стара планина

Адреса:

Географска ширина: 43.1803119°

Географска дужина: 22.6514°

Надморска висина: 1115.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA REPETITOR R-1225, снага: 15.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: DAYMOND X5000 DUOBAND , добит: 4.7 dB, висина: 30.0 m

Пријемна антена: DAYMOND X5000 DUOBAND , добит: 4.7 dB, висина: 30.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:
FABRICKI U REPETTITORU MOGUCNOST LINKOVANJA

Ехолинк ИД: YT1PRM-R

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Пирот"

Позивни знак: YU1INO

Адреса: Српских владара 130

Место: Пирот 18300

Овлашћена особа: Милан Радовановић YT1PRM

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Радовановић YT1PRM