Подаци о репетитору YU0VPP RV50 (R1)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VPP

Лиценца: 34521-023/14 важи до: 18.02.2024.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални секундарни

Намена: за кориснике

Канал: RV50 (R1)

Предајна фреквенција: 145.625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.025 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Битовик, Пријепоље

Адреса: Дренова

Географска ширина: 43.448274°

Географска дужина: 19.692751°

Надморска висина: 1364.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola, GR500, снага: 15.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Procom, добит: 1.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: Procom, CXL 2-3C/l, добит: 3.0 dB, висина: 30.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Motorola HLN3333B R.I.C.K.

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио Клуб "ГРАДИНА"

Позивни знак: YU1ANM

Адреса: Санџачких бригада бб

Место: Пријепоље 31300

Овлашћена особа: Абуд Џанџановић YU1DZ

Подаци о администратору репетитора

Име: Абуд Џанџановић YU1DZ