Подаци о репетитору YU0VZL RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VZL

Лиценца: 34521-054/11 важи до: 11.02.2021.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални секундарни

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Торник, Златибор

Адреса: Торник, објекат "Теленор"

Географска ширина: 43.6541666°

Географска дужина: 19.6397222°

Надморска висина: 1496.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Kenwood TKR-720, снага: 15.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 20 m m

Пријемна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 35.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез Радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Милинко Митровић - Мајкл YT2EM