Подаци о репетитору YU0VSE RV53 (R2X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VSE

Лиценца: 34521-060/11 важи до: 11.02.2021.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV53 (R2X)

Предајна фреквенција: 145.6625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0625 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Кошута, Севојно

Адреса:

Географска ширина: 43.801824°

Географска дужина: 19.87769°

Надморска висина: 805.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП Trio Star, добит: 0.0 dB, висина: 5.0 m

Пријемна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 12.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио Клуб "Севојно"

Позивни знак: YU1AAX

Адреса: Хероја Дејовића 18

Место: Севојно 31205

Овлашћена особа: Дарко Живковић YT8T

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Миловановић YU1ZZ