Подаци о репетитору YU0VUE RV63 (R7X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VUE

Лиценца: 34521-061/11 важи до: 11.02.2021.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV63 (R7X)

Предајна фреквенција: 145.7875 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1875 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Шехово Брдо, Јелова Гора, Ужице

Адреса: Објекат Хидрометеоролошког завода Србије

Географска ширина: 43.877361°

Географска дужина: 19.84019°

Надморска висина: 824.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: самоградња, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП, добит: 0.0 dB, висина: 17.0 m

Пријемна антена: Slim Jim, добит: 0.0 dB, висина: 17.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио Клуб "Ужице"

Позивни знак: YU1ACE

Адреса: Градска 23

Место: Ужице 31000

Овлашћена особа: Момчило Славујевић YT1EA

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Миловановић YU1ZZ