Подаци о репетитору RV63 (R7X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV63 (R7X)

Предајна фреквенција: 145.7875 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1875 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Уб, Вучијак

Адреса: ЈНА бр. 107

Географска ширина: 44.443409°

Географска дужина: 20.07453°

Надморска висина: 190.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA radius m120, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: MOTOROLA radius m120

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Колинеарна антена, добит: 2.0 dB, висина: 20.0 m

Пријемна антена: Колинеарна антена, добит: 2.0 dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД: 234524

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Драган Белајац

Позивни знак: YT1UBD

Адреса: Свете Поповић бр. 57

Место: Уб 14210

Овлашћена особа: Драган Белајац YT1UBD

Подаци о администратору репетитора

Име: Драган Белајац YT1UBD