Подаци о репетитору YU0VSA RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VSA

Лиценца: 34521-024/15 важи до: 02.03.2025

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Силос у Шапцу

Адреса: Савска бб

Географска ширина: 44.77°

Географска дужина: 19.6994444°

Надморска висина: 98.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola gm340, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola gm340

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Sirio GP-144, добит: 0.0 dB, висина: 35.0 m

Пријемна антена: Sirio dualband, добит: 5.5 dB, висина: 45.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Zetron ZR340
Даљинско гашење путем ГСМ мреже
Гласовна или CW идентификација преко ехолинк-а

Ехолинк ИД: 856993

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Електрон

Позивни знак: YU1AFV

Адреса: Војводе Путника 6/2

Место: Sabac 15000

Овлашћена особа: Ивица Дестановић YU5DIM

Подаци о администратору репетитора

Име: Ивица Дестановић YU5DIM