Подаци о репетитору YU0VVA RV60 (R6)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VVA

Лиценца: 34521-025/15 важи до: 02.03.2025

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV60 (R6)

Предајна фреквенција: 145.75 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.15 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Маглеш

Адреса: Објекат ЕМС Београд

Географска ширина: 44.1482°

Географска дужина: 19.8418°

Надморска висина: 1036.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA GM300, снага: 15.0 W

Пријемни уређај: MOTOROLA GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: DIAMOND X30, добит: 3.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: DIAMOND X50, добит: 5.0 dB, висина: 20.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
самоградња

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3/6

Место: 11001 Београд

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Ђорђе Тимотијевић YU1PCD