Подаци о репетитору YU7SKK-L V34 (S17)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU7SKK-L

Лиценца: нема важи до: -

Тип: Echolink (симплекс)

Класа: локални

Намена: линк

Канал: V34 (S17)

Предајна фреквенција: 145.425 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 145.425 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Сремска Каменица (центар)

Адреса: Карађођођева 1

Географска ширина: 45.2233333°

Географска дужина: 19.8423333°

Надморска висина: 105.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: YAESU - FT 7800, снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: DIAMOND-X200, добит: 9.0 dB, висина: 15.0 m

Пријемна антена: DIAMOND-X200 ŠTAP ANTENA, добит: 9.0 dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
VOX

Ехолинк ИД: YU7SKK

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Александар Илић

Позивни знак: YU7SKK

Адреса: Карађођева 1

Место: Сремска Каменица 21208

Овлашћена особа: Александар Илић YU7SKK

Подаци о администратору репетитора

Име: Александар Илић YU7SKK