Подаци о репетитору YU2MS-B U280

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU2MS-B

Лиценца: нема важи до: -

Тип: D-STAR (симплекс)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: U280

Предајна фреквенција: 433.5 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 433.5 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Златибор, центар

Адреса:

Географска ширина: 43.7273333°

Географска дужина: 19.697°

Надморска висина: 950.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: самоградња, снага: 0,015 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: гп самоградња, добит: 0,0 dB, висина: 8.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД: 5081

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: "Радио клуб Севојно"

Позивни знак: YU1AAX

Адреса: po.box33

Место: Sevojno 31205

Овлашћена особа: Милан Миловановић YU1ZZ

Подаци о администратору репетитора

Име: Предраг Супуровић YT9TP