Подаци о репетитору YU0VTS RV49 (R0X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VTS

Лиценца: 34521-02713 важи до: 19.05.2023

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV49 (R0X)

Предајна фреквенција: 145.6125 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0125 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Аџевац, Трстеник

Адреса: с. Раинац

Географска ширина: 43.71268°

Географска дужина: 20.97376°

Надморска висина: 776.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: motorola GP340, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: motorola GP340

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП diamond, добит: 2.5 dB, висина: 3.0 m

Пријемна антена: ГП diamond, добит: 2.5 dB, висина: 9.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла" Трстеник

Позивни знак: YU1IMN

Адреса: Чаирска бб

Место: Трстеник 37240

Овлашћена особа: Предраг Шљипогор YT3TPS

Подаци о администратору репетитора

Име: Горан Радовић YT1RGR