Подаци о репетитору RU369

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU369

Предајна фреквенција: 434.6125 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.0125 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Ћирин брест, Оџаци

Адреса:

Географска ширина: 43.60476°

Географска дужина: 21.02561°

Надморска висина: 250.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Kenwood TH22, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Kenwood TH22

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП Diamond, добит: 5.5 dB, висина: 12.0 m

Пријемна антена: ГП Diamond, добит: 5.5 dB, висина: 22.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла" Трстеник

Позивни знак: YU1IMN

Адреса: Чаирска бб

Место: Трстеник 37240

Овлашћена особа: Предраг Шљипогор YT3TPS

Подаци о администратору репетитора

Име: Горан Радовић YT1RGR