Подаци о репетитору RV59 (R5X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV59 (R5X)

Предајна фреквенција: 145.7375 MHz

ЦТЦСС: 67.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1375 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Штубеј, Хомољске планине

Адреса: Петровац на Млави

Географска ширина: 44.36024°

Географска дужина: 21.62616°

Надморска висина: 906.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola MC micro MAU 13 EZA 9 J 00 AK, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola MC micro MAU 13 EZA 9 J 00 AK

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Pionir WD-20, добит: 3.0 dB, висина: 12.0 m

Пријемна антена: Pionir WD-20, добит: 3.0 dB, висина: 12.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: РК ЕЛЕКТРОН ПЕТРОВАЦ

Позивни знак: YU1AGQ

Адреса: у поступку промена адресе

Место: Петровац на Млави 12300

Овлашћена особа: Винко Јанковић YT1WAT

Подаци о администратору репетитора

Име: Драган Живановић YT1ST