Подаци о репетитору YU0UPN RU368 (RU0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0UPN

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU368 (RU0)

Предајна фреквенција: 434.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Лебина, Параћин

Адреса:

Географска ширина: 43.8270667°

Географска дужина: 21.46315°

Надморска висина: 245.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Yaesu FTL-7002, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Yaesu FTL-7002

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Ei Pionir, добит: 0.0 dB, висина: 9.0 m

Пријемна антена: Штап, аматерска градња, добит: dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Космос

Позивни знак: YU1GUV

Адреса: Бранка Крсмановића 55

Место: Параћин 35250

Овлашћена особа: Ненад Спасић YU1TA

Подаци о администратору репетитора

Име: Миломир Живковић YT1MZD