Подаци о репетитору YU0VCR RV61 (R6X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VCR

Лиценца: 34521-022/14 важи до: 18.02.2024.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV61 (R6X)

Предајна фреквенција: 145.7625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1625 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Липове воде, Цер

Адреса:

Географска ширина: 44.602666°

Географска дужина: 19.494105°

Надморска висина: 689.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA GM-300, снага: 10.0 W

Пријемни уређај: MOTOROLA GM-300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: GP, добит: 0.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: GP, добит: dB, висина: 35.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла" Шабац

Позивни знак: YU1HQR

Адреса: Кнеза Лазара бр.1 (П.О. фах 175)

Место: Шабац 15000

Овлашћена особа: Небојша Радовић YT5TAS

Подаци о администратору репетитора

Име: Станислав Илић YU4TTT