Подаци о репетитору YU0UVV RU388 (RU10)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0UVV

Лиценца: 34521-071/13 важи до: 15.10.2023.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU388 (RU10)

Предајна фреквенција: 434.85 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.25 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Лелић, Ваљево

Адреса: Стрмна гора 18

Географска ширина: 44.24125°

Географска дужина: 19.8484667°

Надморска висина: 491.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA GM300, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: MOTOROLA GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: колинеарна вертикална, добит: 2.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: колинеарна вертикална, добит: 1.0 dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Оригиналан Motorolin интерфејс ознаке HLN3333B

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3/6

Место: Београд 11001

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Ђорђе Тимотијевић YU1PCD