Подаци о репетитору RV53 (R2X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV53 (R2X)

Предајна фреквенција: 145.6625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0625 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Опленац, Топола

Адреса:

Географска ширина: 44.2383333°

Географска дужина: 20.6871667°

Надморска висина: 331.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA MC-Micro, снага: 15.0 W

Пријемни уређај: MOTOROLA MC-Micro

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Diamond X200, добит: 4.0 dB, висина: 0.0 m

Пријемна антена: Diamond X200, добит: 4.0 dB, висина: 0.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Слободан Николић

Позивни знак: YU1VI

Адреса: -

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Слободан Николић YU1VI

Подаци о администратору репетитора

Име: Слободан Николић YU1VI