Подаци о репетитору YU0VSU RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VSU

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Суботица

Адреса: Наде Димић 21

Географска ширина: 46.086302°

Географска дужина: 19.670558°

Надморска висина: 150.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: ppd-225, снага: 9.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Hoxin MA-1500, добит: 5.5 dB, висина: 50.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
идентификација иде са ехолинка

Ехолинк ИД: YT7BRA-R

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радио-аматера Војводине

Позивни знак: YU0V

Адреса: Булевар Михајла Пупина 1/6

Место: Нови Сад 21000

Овлашћена особа: Игор Вицаи YU7RAY

Подаци о администратору репетитора

Име: Игор Вицаи YU7RAY