Подаци о репетитору YU1ANM-L V32 (S16)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU1ANM-L

Лиценца: нема важи до: -

Тип: Echolink (симплекс)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: V32 (S16)

Предајна фреквенција: 145.4 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 145.4 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Пријепоље, Центар

Адреса: Бранка Радичевића 4

Географска ширина: 43.389507°

Географска дужина: 19.648731°

Надморска висина: 458.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola GM300, снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Diamond X-200, добит: 6.0 dB, висина: 20.0 m

Пријемна антена: Diamond X-200, добит: 6.0 dB, висина: 20.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Самоградња, ПТТ

Ехолинк ИД: 819613

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио Клуб "ГРАДИНА"

Позивни знак: YU1ANM

Адреса: Санџачких бригада бб

Место: Пријепоље 31300

Овлашћена особа: Абуд Џанџановић YU1DZ

Подаци о администратору репетитора

Име: Абуд Џанџановић YU1DZ