Подаци о репетитору RU392

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU392

Предајна фреквенција: 434.9 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.3 MHz

ЦТЦСС: 88.5 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Нови Сад

Адреса: Београдски кеј 27

Географска ширина: 45.261439°

Географска дужина: 19.854651°

Надморска висина: 80.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola, GM-300, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola, GM-300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Логпериодична, добит: 5.0 dB, висина: 80.0 m

Пријемна антена: Логпериодична, добит: 5.0 dB, висина: 80.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Нови Сад

Позивни знак: YU7BPQ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 1/VI

Место: Нови Сад 21000

Овлашћена особа: Милан Миљковац YU2MEX

Подаци о администратору репетитора

Име: Љубиша Ђурић YU7BG