Подаци о репетитору YU0VPN RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VPN

Лиценца: 34521-019/14 важи до: 18.02.2024.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Лебина, Параћин

Адреса:

Географска ширина: 43.8272°

Географска дужина: 21.46317°

Надморска висина: 245.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola GM350, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП, штап, аматерска градња, добит: 5.0 dB, висина: 6.0 m

Пријемна антена: ГП, штап, аматерска градња, добит: dB, висина: 15.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Космос

Позивни знак: YU1GUV

Адреса: Бранка Крсмановића 55 П. Фах 12

Место: Параћин 35250

Овлашћена особа: Ненад Спасић YU1TA

Подаци о администратору репетитора

Име: Миломир Живковић YT1MZD