Подаци о репетитору RV63 (R7X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV63 (R7X)

Предајна фреквенција: 145.7875 MHz

ЦТЦСС: 67.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1875 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Мелос центар Краљево

Адреса: Хајдук Вељкова 2/35, Краљево

Географска ширина: 43.72156°

Географска дужина: 20.6887°

Надморска висина: 280.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: MOTOROLA Radius M110, снага: 1W W

Пријемни уређај: Motorola GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: J-pole, homemade, добит: 2.15 dB, висина: 40.0 m

Пријемна антена: J-pole, homemade, добит: 2.15 dB, висина: 35.0 m

Диплексер: EI pionir VHF 2m bandpas configuration, jedna cevka u prijemnom delu

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Echolink шаље идентификацију

Ехолинк ИД: 981911

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: РАДИО КЛУБ ЦЕНТАР Краљево

Позивни знак: YU1CKV

Адреса: Цара Душана 30

Место: Kraljevo 36000

Овлашћена особа: Синиша Дурутовић YU1SDK

Подаци о администратору репетитора

Име: Синиша Дурутовић YU1SDK