Подаци о репетитору RV54 (R3)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV54 (R3)

Предајна фреквенција: 145.675 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.075 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Вршачки Брег

Адреса:

Географска ширина: 45.122947°

Географска дужина: 21.324946°

Надморска висина: 400.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: riz , снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: вертикални дипол, добит: 0.0 dB, висина: 8.0 m

Пријемна антена: вертикални дипол, добит: 0.0 dB, висина: 6.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: РК Браца Петров

Позивни знак: YU7ACO

Адреса: Дворска 28

Место: Вршац 26300

Овлашћена особа: Jon Pauser YT7RR

Подаци о администратору репетитора

Име: Jon Pauser YT7RR