Подаци о репетитору RV49 (R0X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV49 (R0X)

Предајна фреквенција: 145.6125 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0125 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Лесковац, зграда радио клуба

Адреса: Ђорђа Лешњака 6

Географска ширина: 42.9950833°

Географска дужина: 21.9426639°

Надморска висина: 231.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: FT-221R, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: FT-225R

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Ј-антена са симетрирајућим лонцем, добит: 3.0 dB, висина: 5.0 m

Пријемна антена: Ј-антена са симетрирајућим лонцем, добит: 3.0 dB, висина: 13.0 m

Диплексер: одвојен систем антена са улазним филтером за пријем, lowpass

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:
Echolink идентификација CW

Ехолинк ИД: 577090

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла"

Позивни знак: YU1HFG

Адреса: Ђорђа Лешњака 6

Место: Лесковац 16000

Овлашћена особа: Грујица Зејак YU5C

Подаци о администратору репетитора

Име: Зоран Пејић YU1ZIP