Подаци о репетитору RU380 (RU6)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU380 (RU6)

Предајна фреквенција: 434.75 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.15 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Сомбор, центар

Адреса: Венац Живојина Мишића 14, Сомбор

Географска ширина: 45.77361°

Географска дужина: 19.11889°

Надморска висина: 86.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola GM 950, снага: 10.0 W

Пријемни уређај: Motorola GM 1200

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Trio-star (вертикална), добит: 12.0 dB, висина: 30.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД: 254089

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла" Сомбор

Позивни знак: YU7KMN

Адреса: Венац Живојина Мишића 14

Место: Сомбор 25000

Овлашћена особа: Александар Хајошевић YT3H

Подаци о администратору репетитора

Име: Дејан Палић YU7MM