Подаци о репетитору YU0VKO RV52 (R2)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VKO

Лиценца: 07053223 важи до: 23.04.2022

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV52 (R2)

Предајна фреквенција: 145.65 MHz

ЦТЦСС: 67.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.05 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Панчићев врх, Копаоник

Адреса:

Географска ширина: 43.268289°

Географска дужина: 20.826256°

Надморска висина: 2010.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: GR500/GM300 , снага: 7.0 W

Пријемни уређај: GR500/GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: TELEWAVE ANT140F2, добит: 2.5 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: TPRD1556 само 4 цеви

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:
Интерфејс је хомемаде и тренутно није активан.

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Бобан Курандић YU2KBS