Подаци о репетитору YU0UKO RU372 (RU2)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0UKO

Лиценца: 07053223 важи до: 23.04.2022.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: линк

Канал: RU372 (RU2)

Предајна фреквенција: 434.65 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.05 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Панчићев врх, Копаоник

Адреса:

Географска ширина: 43.268289°

Географска дужина: 20.826256°

Надморска висина: 2010.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: KENWOOD TKR-820, снага: 10.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП-штап, добит: 0.0 dB, висина: 8.0 m

Пријемна антена: ГП-штап, добит: 0.0 dB, висина: 4.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез Радио-аматера Србије

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Трг Републике 3

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Зоран Младеновић YU1EW

Подаци о администратору репетитора

Име: Бобан Курандић YU2KBS