Подаци о репетитору YU0VRA RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VRA

Лиценца: 07312580 важи до: 18.02.2024

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Мислопоље-кота, Градац, Рашка

Адреса:

Географска ширина: 43.296268°

Географска дужина: 20.632691°

Надморска висина: 730.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Аматерска градња - радио телефон, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП-штап, добит: 0.0 dB, висина: 19.0 m

Пријемна антена: ГП-штап, добит: 0.0 dB, висина: 8.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Никола Тесла

Позивни знак: YU1ABG

Адреса: Ибарска бб.

Место: Рашка 36350

Овлашћена особа: Бобан Курандић YU2KBS

Подаци о администратору репетитора

Име: Бобан Курандић YU2KBS