Подаци о репетитору RV53 (R2X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV53 (R2X)

Предајна фреквенција: 145.6625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0625 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Водоторањ, Прогар

Адреса: Пут за Купиново бб, Прогар

Географска ширина: 44.719722°

Географска дужина: 20.145°

Надморска висина: 76.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola MC compact, снага: 10.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: вертикална, добит: 3.0 dB, висина: 55.0 m

Пријемна антена: вертикална, добит: 3.0 dB, висина: 70.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Водовод

Позивни знак: YU1BVD

Адреса: Кнеза Милоша 27

Место: Београд 11000

Овлашћена особа: Мирослав Максимовић YU1MM

Подаци о администратору репетитора

Име: Миодраг Љољић YU5LJ