Подаци о репетитору RV59 (R5X)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV59 (R5X)

Предајна фреквенција: 145.7375 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.1375 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Карађорђево Брдо, Смедерево

Адреса: Горичка ББ, Смедерево

Географска ширина: 44.645896°

Географска дужина: 20.885878°

Надморска висина: 200.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: самоградња, снага: 3.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Ј - самоградња, добит: 1.0 dB, висина: 8.0 m

Пријемна антена: Ј - самоградња, добит: 1.0 dB, висина: 6.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио-клуб "Смедерево"

Позивни знак: YU1EMN

Адреса: Горанска ББ

Место: Смедерево 11300

Овлашћена особа: Милорад Ђулејић YU1OR

Подаци о администратору репетитора

Име: Никола Пауновић YT3N