Подаци о репетитору YU0VAR RV58 (R5)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VAR

Лиценца: 34521-038/13 важи до: 19.05.2023.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV58 (R5)

Предајна фреквенција: 145.725 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.125 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Церова, Ариље

Адреса:

Географска ширина: 43.739983°

Географска дужина: 20.122825°

Надморска висина: 505.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola, MT-1000, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola, MT-1000

Подаци о антенском систему

Предајна антена: ГП - штап, самогадња, добит: 3.0 dB, висина: 4.0 m

Пријемна антена: ГП - штап, самогадња, добит: 3.0 dB, висина: 7.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Клокоч"

Позивни знак: YU1AIF

Адреса: Прока Вукајловића б.б.

Место: Ариље 31230

Овлашћена особа: Обрад Милићевић YU1XU

Подаци о администратору репетитора

Име: Бобан Јовановић YT1JB