Подаци о репетитору RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Госен, Козарица

Адреса:

Географска ширина: 43.0314083°

Географска дужина: 22.805128°

Надморска висина: 740.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Аматерска самоградња, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: SENAO, SN- 258,модификација на 2м GP антене , добит: 2.0 dB, висина: 4.0 m

Пријемна антена: SENAO, SN- 258,модификација на 2м GP антене, добит: 2.0 dB, висина: 11.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:
На сваких 30 минута емитује "R0 Димитровград"

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио-клуб "Димитровград"

Позивни знак: YU1AHW

Адреса: Десанке Максимовић 23

Место: Димитровград 18320

Овлашћена особа: Драгиша Тодоров YU2DTA

Подаци о администратору репетитора

Име: Миодраг Панић YT2MPM