Подаци о репетитору RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Синђелићев трг

Адреса:

Географска ширина: 43.3188°

Географска дужина: 21.89918°

Надморска висина: 195.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola MC Micro, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Motorola MC Micro

Подаци о антенском систему

Предајна антена: колинеарна вертикална, добит: 0.0 dB, висина: 65.0 m

Пријемна антена: колинеарна вертикална, добит: 0.0 dB, висина: 65.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла"

Позивни знак: YU1DGH

Адреса: Тврђава бб

Место: Nis 18000

Овлашћена особа: Миле Момчиловић YU1MY

Подаци о администратору репетитора

Име: Иван Никодијевић YT1NIV