Подаци о репетитору YU0VNI RV58 (R5)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VNI

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV58 (R5)

Предајна фреквенција: 145.725 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.125 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Вишеград, Сврљишке планине

Адреса: Ниш

Географска ширина: 43.35679°

Географска дужина: 22.09383°

Надморска висина: 1020.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Storno CQP 612, снага: 9.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: колинеарна вертикална, добит: 2.0 dB, висина: 15.0 m

Пријемна антена: колинеарна вертикална, добит: 2.0 dB, висина: 25.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Никола Тесла"

Позивни знак: YU1DGH

Адреса: Тврђава бб

Место: Ниш 18000

Овлашћена особа: Миле Момчиловић YU1MY

Подаци о администратору репетитора

Име: Дејан Томић YU1TP