Подаци о репетитору YU0UFG RU378 (RU5)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0UFG

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RU378 (RU5)

Предајна фреквенција: 434.725 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.125 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Иришки Венац, Фрушка гора

Адреса: Пут партизанског одреда бб, ТВ торањ РТВ

Географска ширина: 45.158407°

Географска дужина: 19.862293°

Надморска висина: 512.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Самоградња, Motorola GM-300, снага: 10.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Колинеарна, Diamond X-200, добит: 8.0 dB, висина: 120.0 m

Пријемна антена: Колинеарна, Diamond X-300, добит: 9.0 dB, висина: 120.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Даљинска контрола ON/OFF (GSM)

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб Нови Сад

Позивни знак: YU7BPQ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 1/VI

Место: Нови Сад 21000

Овлашћена особа: Милан Миљковац YU2MEX

Подаци о администратору репетитора

Име: Љубиша Ђурић YU7BG