Подаци о репетитору RU370 (RU1)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU370 (RU1)

Предајна фреквенција: 434.625 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.025 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: неактиван

Подаци о локацији

Локација: Битовик

Адреса: Дренова, врх Битовик, објекат ЕТВ-а

Географска ширина: 43.4481667°

Географска дужина: 19.6918333°

Надморска висина: 1364.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Motorola GM300, снага: 15.0 W

Пријемни уређај: Motorola GM300

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Diamond x50, добит: 7,2 dB, висина: 11.0 m

Пријемна антена: Diamond x50, добит: 7,2 dB, висина: 34.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Motorola HLN3333B R.I.C.K.

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "ГРАДИНА"

Позивни знак: YU1ANM

Адреса: Санџачких бригада 2 (Дом културе)

Место: Пријепоље 31300

Овлашћена особа: Абуд Џанџановић YU1DZ

Подаци о администратору репетитора

Име: Абуд Џанџановић YU1DZ