Подаци о репетитору YU0VDG RV48 (R0)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VDG

Лиценца: 34521-003/16 важи до: 15.03.2026.

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RV48 (R0)

Предајна фреквенција: 145.6 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.0 MHz

ЦТЦСС: 151.4 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Brdo Kozarica, Vrh Gosen

Адреса:

Географска ширина: 43.0316667°

Географска дужина: 22.8061111°

Надморска висина: 891.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: amaterska gradnja, снага: 1.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: GP-stap, добит: 0.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: има

Гласовна идентификација: има

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Radio-klub "Dimitrovgrad" YU1AHW

Позивни знак: YU1AHW

Адреса: Desanke Maksimović 23

Место: Dimitrovgrad 18320

Овлашћена особа: Dejan Cvetkov YT2EA

Подаци о администратору репетитора

Име: Vladimir Cvetkov YT2BTA