Подаци о репетитору YU0VFG RV58 (R5)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: YU0VFG

Лиценца: нема важи до: -

Тип: C4FM/Fusion (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV58 (R5)

Предајна фреквенција: 145.725 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.125 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Иришки Венац, Фрушка гора

Адреса: Пут партизанског одреда бб, ТВ торањ РТВ

Географска ширина: 45.158407°

Географска дужина: 19.862293°

Надморска висина: 512.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Yaesu Fusion DR-1xe, снага: 15.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: РИЗ, дипол, добит: 2.15 dB, висина: 120.0 m

Пријемна антена: РИЗ, колинеар 1+1 дипол, добит: 5.0 dB, висина: 145.0 m

Диплексер: 3+3 цеви, Telewave, TPRD-1556

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Даљинска контрола ON/OFF (GSM)

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Репетитор ради аналогно(ФМ) и дигитално (Ц4ФМ) у ауто моду. Аутоматски препознаје модулацију улазног сигнала, ФМ или Ц4ФМ. Детектовану модулацију истоветно емитује.

Обавештење за власнике аналогних уређаја: Ако имате могућност, на вашем уређају укључите ЦТЦСС декодер.
У том случају, ако је Ц4ФМ (дигитална) веза у току, нећете чути за ухо непријатни дигитални аудио сигнал. Али, ако желите да емитујете, проверите да није дигитални саобраћај у току (лед лампица, С-бар на дисплеју...)

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Савез радиоаматера Војводине

Позивни знак: YU7APV

Адреса: Булевар Михајла Пупина 1/VI

Место: Нови Сад 21000

Овлашћена особа: Милан Миљковац YU2MEX

Подаци о администратору репетитора

Име: Љубиша Ђурић YU7BG