Подаци о репетитору RU383

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: RU383

Предајна фреквенција: 434.7875 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: -1.6 MHz

Пријемна фреквенција: 433.1875 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Uži centar grada Zaječara

Адреса:

Географска ширина: 43.905325°

Географска дужина: 22.276476°

Надморска висина: 141.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Pane Đukića 20/1, снага: 1.0 W

Пријемни уређај: Standard c-450 komada 2

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Slim Jim Ground Plane homemade, добит: 2.2 dB, висина: 35.0 m

Пријемна антена: Diamond X-30, добит: 5.5 dB, висина: 40.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: SRS

Позивни знак: YU1SRS

Адреса: Prizrenska 17a

Место: Zaječar 19000

Овлашћена особа: Milutinović YT7VBA

Подаци о администратору репетитора

Име: Živorad Milutinović YT7VBA