Подаци о репетитору RV60 (R6)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: ФМ (репетитор)

Класа: магистрални примарни

Намена: за кориснике

Канал: RV60 (R6)

Предајна фреквенција: 145.75 MHz

ЦТЦСС: 123.0 Hz

Помак: -0.6 MHz

Пријемна фреквенција: 145.15 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Бесна Кобила Босилеград - Врање

Адреса:

Географска ширина: 42.529425°

Географска дужина: 22.230535°

Надморска висина: 1960.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: Alinco RS-4, снага: 15.0 W

Пријемни уређај: Alinco RS-4

Подаци о антенском систему

Предајна антена: Trival AD11G, при дну стуба на првој платформи, добит: 3.0 dB, висина: 10.0 m

Пријемна антена: Trival AD40/2-2 двоелементни дипол , добит: 0.0 dB, висина: 40.0 m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: нема

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
фабрички у уређају постоји могућност линковања то јест повезивања са још неком станицом додатно

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Пирот"

Позивни знак: YU1INO

Адреса: Српских владара 130

Место: Пирот 18300

Овлашћена особа: Милан Радовановић YT1PRM

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Радовановић YT1PRM