Подаци о репетитору V38 (S19)

Основни подаци о репетитору

Знак идентификације: нема

Лиценца: нема важи до: -

Тип: Папагај (симплекс)

Класа: локални

Намена: за кориснике

Канал: V38 (S19)

Предајна фреквенција: 145.475 MHz

ЦТЦСС: -

Помак: 0.0 MHz

Пријемна фреквенција: 145.475 MHz

ЦТЦСС: -

Функционалност: активан

Подаци о локацији

Локација: Басарски камен, Стара планина

Адреса: Пирот

Географска ширина: 43.163941°

Географска дужина: 22.700452°

Надморска висина: 1380.0 m

Подаци о радио-уређајима

Предајни уређај: KENWOOD TM261, снага: 5.0 W

Пријемни уређај:

Подаци о антенском систему

Предајна антена: DAYMOND X30, добит: 3.0 dB, висина: 4.0 m

Пријемна антена: , добит: dB, висина: m

Диплексер: нема

Остале карактеристике

Даљинско управљање: има

CW идентификација: нема

Гласовна идентификација: нема

Репетиторски интерфејс:
Фабрички са могућношћу ДТМФ ON/OFF контроле.

Ехолинк ИД:

Д-СТАР ДТМФ ИД:

Остале напомене:

Подаци о организацији надлежној за репетитор

Назив: Радио клуб "Пирот"

Позивни знак: YU1INO

Адреса: Српских владара 130

Место: Пирот 18300

Овлашћена особа: Милан Радовановић YT1PRM

Подаци о администратору репетитора

Име: Милан Радовановић YT1PRM